Farbiarske skúšky malých plemien


OZNAM

Naplánované strelecké akcie sa z organizačných a technických dôvodov neuskutočnia.


Verejný strelecký pretek  "Aprílový oblúk" 

               SPK - Obvodná poľovnícka komora Levice

Vás srdečne pozýva na

verejný strelecký pretek

APRÍLOVÝ OBLÚK,

ktorý sa uskutoční

dňa 09.04.2022

na brokovej strelnici  v Želiezovciach

 

Disciplína: OS 40 – 2 x 20 terčov

 

Časový rozpis:

                           8:00 - prezentácia

                            8:50 - otvorenie preteku

                           9:00 - začiatok preteku

Vklad : 30€

 

Ceny: Strelci, ktorí sa umiestnia na 1.-3. mieste, obdržia poháre, diplomy a vecné ceny. Strelci, ktorí sa umiestnia na 4. a 5. mieste, obdržia diplomy a ceny.

 

Všeobecné ustanovenia:

 

Strieľa sa podľa streleckého poriadku SPK. Organizačný výbor si po dohode s hlavným rozhodcom vyhradzuje právo prípadnej zmeny, o čom budú strelci včas oboznámení.

Na strelnici je zabezpečené parkovanie a predaj občerstvenia.

Súťaž sa koná za každého počasia.

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

Registrácia a informácie: levice@opk.sk, tel. č. 0918 166 467


Pozvánka pre členov SPZ, ktorí nie sú zaradení v žiadnom PZ alebo PS

Predstavenstvo OkO SPZ Levice v súvislosti s prípravou Okresného snemu SPZ pozýva členov OkO SPZ Levice , ktorí nie sú umiestnení v PZ alebo PS, na stretnutie, ktoré sa uskutoční
dňa 06.04.2022 o 16.30 hod. v priestoroch kancelárie OPK a OkO SPZ Levice.