Plán činnosti OPK Levice na rok 2020

Plán činnosti OPK Levice na rok 2020

 

Osveta :

 

Dňa 10.01.2020   -  poľovnícky ples OPK

Dňa 29.02.2020 - otvorenie kurzu pre uchádzačov o poľovný lístok

Dňa 19.04.2020- strelecký výcvik uchádzačov o prvý poľovný lístok

Dňa 03.05.2020 - skúšky uchádzačov o poľovný lístok z kurzu 2019

Dňa 09.05.2020- skúšky uchádzačov o prvý poľovný lístok zo streľby z poľovníckych   zbraní, zásady bezpečného zaobchádzania so zbraňou a zásady poskytovania prvej pomoci pri úrazoch spôsobených pri výkone práva poľovníctva

Dňa 22.05.2020 – doplnkové skúšky z poľovníctva

Dňa 14.05.2020-16.05.2020 - chovateľská prehliadka a LPD 2020

Dňa 27.06.2020 – Medzinárodný poľovnícky deň – Sikenica, Slovenská republika

 

Dňa 09.05.2020 – okresné kolo KMPPP, Zimný štadión Levice (OkO SPZ Levice)

 

Strelectvo :

 

Dňa 02.05.2020  - M 400 – strelnica Želiezovce

Dňa 23.05.2020  - tréning na majstrovstvá okresu v brokových disciplínach – Želiezovce

Dňa 24.05.2020  - majstrovstvá okresu v brokových disciplínach – Želiezovce

Dňa 12.09.2020- tréning na streleckú súťaž o putovný pohár OPK – Želiezovce

Dňa 13.09.2020  - strelecká súťaž družstiev o putovný pohár OPK – Želiezovce

Každú párnu sobotu od 05.09.2020 do 28.11.2020 - kontrolné streľby – Želiezovce

 

Kynológia :

 

Dňa 18.07.2020  -  farbiarske skúšky malých plemien – FSMP, Žemberovce

Dňa 30.08.2020 - jesenné skúšky stavačov – JSS,

Dňa 19.09.2020  - skúšky v brlohárení – BL, Šarovce

Dňa 17.10.2020 - predbežné skúšky farbiarov – PF, Žemberovce

Dňa 07.11.2020- 08.11.2020  - skúšky duričov – SD