Dokumenty na stiahnutie

Prihlášky do poľovníckeho kurzu, na doplnkové skúšky, na skúšky poľovnej upotrebiteľnosti psov.
Žiadosti o vydanie - predĺženie poľovného lístka pre občanov SR a cudzincov.

Súhlasy a oboznámenia so spracovaním osobných údajov a iné.

Nájdete na stiahnutie na odkazoch nižšie:


Legislatíva

Zákony a vyhlášky