Prihlášky do poľovníckeho kurzu, na doplnkové skúšky, na skúšky poľovnej upotrebiteľnosti psov.
Žiadosti o vydanie - predĺženie poľovného lístka pre občanov SR a cudzincov.

Súhlasy a oboznámenia so spracovaním osobných údajov a iné.

Nájdete na stiahnutie na odkazoch nižšie:

Žiadosť o vydanie/predĺženie platnosti PL

Súhlas so spracovaním osobných údajov - OkO SPZ

Súhlas so spracovaním osobných údajov OPK

Členská prihláška  SPZ

Žiadosť o vydanie PL cudzinec

Sprostredkovateľ-žiadosť o PL pre cudzinca

Registrácia prihlášky na prípravu na skúšky z poľovníctva

Žiadosť o vykonanie doplnkovej skúšky z poľovníctva

Prihláška na skúšky PUP

Legislatíva

Zákony a vyhlášky