Kontakty

Adresa kancelárie
Dopravná 14
934 01 Levice

Stránkové dni

Pondelok:  08.00 - 12.00       13.00 - 15.00
 Utorok:08.00 - 12.00    13.00 - 15.00
 Streda:   08.00 - 12.00      13.00 - 17.00
 Štvrtok:  08.00 - 12.00    13.00 - 15.00
  Piatok:     08.00 - 12.00      


IČO: 421756820018
DIČ:
2023562750
č.ú.:
SK55 0200 0000 0027 5269 4251

E-mail: levice@opk.sk

Tel. kontakty:
vedúca kancelárie:
Bc. D. Zlehovcová      0918 166 467
adm. pracovník:

Ľ. Steinemann          0917 229 130
predseda:

F. Zlehovec               0905 159 365