Kontakty

Adresa kancelárie
Dopravná 14
934 01 Levice

Stránkové dni

 Pondelok:  08.00 - 12.00       
 Utorok:     08.00 - 12.00    13.00 - 15.00
 Streda:      08.00 - 12.00      13.00 - 17.00
 Piatok:         08.00 - 12.00      


IČO: 421756820018
DIČ:
2022958212
č.ú.:
SK55 0200 0000 0027 5269 4251

E-mail: levice@opk.sk

Tel. kontakty:
vedúca kancelárie:
Mgr. D. Zlehovcová      0918 166 467
adm. pracovník:

K.Šáriová                   0917 229 130
predseda:

F. Zlehovec