Kontakty

Adresa kancelárie
Dopravná 14
934 01 Levice

Stránkové dni 

 Pondelok:  08.00 - 12.00     13.00 - 15.00
 Utorok:    08.00 - 12.00     13.00 - 15.00
 Streda:     08.00 - 12.00     13.00 - 17.00
 Piatok:        08.00 - 12.00      


IČO: 421756820018
DIČ:
2022958212
č.ú.:
SK55 0200 0000 0027 5269 4251

E-mail: levice@opk.sk

Tel. kontakty:


vedúca kancelárie:
PaedDr. D. Zlehovcová     0918 166 467

adm. pracovník:

K.Šáriová                     0917 229 130

predseda:

F. Zlehovec