Čistý revír = čistá príroda

Milé poľovníčky a poľovníci :)

tak ako v minulom roku, tak aj tentokrát vyhlasuje Komisia pre poľovníctvo a životné prostredie SPK spolu s TV reláciou Halali výzvu Čistý revír = čistá príroda, ako pokračovanie I. ročníka konaného v roku 2019. Keďže projekt mal mimoriadny úspech a bol medializovaný vo všetkých médiách, tento rok sme sa rozhodli podporiť užívateľov poľovných revírov, ktorí organizujú podobnú akciu, finančne, preplatením nákladov vo výške 50,-€ z centrálneho Fondu rozvoja a zveľaďovania poľovníctva.

  ? Čo treba urobiť ?

1. Vyplniť vzor žiadosti
2. Doložiť použitie názvu akcie „čistý revír = čistá príroda“, na plagáte, letáčiku, webových alebo iných sociálnych sieťach, kde sa ľudia mohli o akcii dozvedieť.
3. Dodať minimálne 5 fotografií (jpg. formát) o zbere odpadu z akcie.
4. Napísať o akcii krátke zhodnotenie, kde sa uvedie:
a) kto, kedy a kde akciu organizoval,
b) koľko ľudí sa na akcii zúčastnilo,
c) koľko odpadu sa vyzbieralo.
5. Zaslať všetky údaje na priroda@polovnictvo.sk

Pomôž aj ty pri čistení prírody po nezodpovedných ľuďoch a pridaj sa k nám!
Všetky info i vzor žiadosti získate na: https://polovnickakomora.sk/sk/1880-vyzva-ii-rocnik-cisty-revir-cista-priroda-2020.html alebo na maily priroda@polovnictvo.sk

ĎAKUJEME!