Tlačová správa: Predaj diviny cez aplikáciu prekonal očakávania jej tvorcov

Tlačová správa SPK, 27.5.2021

Začiatkom apríla SPK zaznamenala reportáž o nefunkčnom trhu predaja mrazenej diviny. Je to najmä z dôvodu, že si ju ľudia vo vyšších cenách nemôžu dovoliť. Po stiahnutí z kože, rozdelení a porciovaní cena vzrastie aj 4 násobne. Predaj čerstvej vychladenej diviny v koži prostredníctvom aplikácie PredajDiviny.sk však zaznamenal v minulom roku čísla, o ktorých sa jej tvorcom pred spustením ani nesnívalo. Priemerná cena 2,49 €/kg, v ktorej sa divina pohybovala, bola cenovo prístupná pre všetky vrstvy obyvateľstva. I preto si dopyt po nej pochvaľovali aj samotní predajcovia – užívatelia poľovných revírov pozitívnym hodnotením a ďakovnými slovami jej tvorcom.

Registrácie vo všetkých kútoch Slovenska  
Od začiatku fungovania aplikácie sme informovali o zatiaľ pomalom, ale postupne narastajúcom predaji diviny. Doposiaľ máme zaregistrovaných 139 užívateľov poľovných revírov zo všetkých kútov Slovenska. Revíry niektorých okresov však stále absentujú. Je to najmä z pochopiteľných dôvodov nižšieho plánu lovu, resp. už vybudovaných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim.

Najviac registrovaných užívateľov pochádza z okresov s vysokým odstrelom raticovej zveri najmä Skalica, Senica, Malacky, Prievidza, Levice, Veľký Krtíš či Levoča. Bezkonkurenčne najviac kusov predali užívatelia revírov v okresoch Malacky a Levoča.

Viac ako 50 ton predanej diviny        
Do aplikácie bolo zadaných presne 400 ponúk na predaj diviny. Jej množstvo predstavovalo až takmer 22 ton diviny v koži.
 Vyplnením dotazníka od viac ako polovice užívateľov revírov sa nám podarilo zistiť, že bez priameho zadania bolo predaných vyše 30 ton diviny v koži. Možno si poviete, že spolu nie je 52 ton predanej diviny nič horibilné, no mnohým užívateľom poľovných revírov aplikácia pomohla predať divinu za násobne iné ceny, ako veľkoodberateľom a výkupcom. Keďže covidové opatrenia im zmarili množstvo finančných príjmov, z ktorých sú nútení ďalej platiť réžiu i nájomné za revír, bezplatnou registráciou v aplikácii a zabezpečeným predajom sa tak viacerí nemuseli obávať o príjem.

Najpredávanejšia bola jelenia zver    
14 ton a teda 46 % z celkového predaja cez priame zadanie ponuky tvorila jelenia zver. Ďalej to bola danielia zver o hmotnosti viac ako 4 tony s podielom 36 % no a treťou najpredávanejšou bola nečakane diviačia zver, ktorej podiel tvoril až takmer 2 tony, čo je 9 %. Ostatné druhy ako srnčia zver tvorila 8 %, muflonia 1 % a predali sa aj dva bažanty. Vzhľadom na nemožnosť vykonávania spoločných poľovačiek sme očakávali u bažantov z bažantníc rozhodne vyšší predaj a využitie tejto možnosti predaja cez aplikáciu. Nestalo sa tak.

Sme hrdí na to, že sme v tak ťažkom „korona roku“ mohli prispieť našou aplikáciou k úspešnému predaju a službe pre užívateľov poľovných revírov. Veríme, že počet registrovaných nám v tomto roku pribudne a obyčajní ľudia z mesta a vidieka budú mať k divine ľahší prístup v prijateľnej cene a v tej najlepšej kvalite.

ZVER

Hmotnosť         v kg

Priem. cena v €

Počet ponúk

Percentuálny podiel druhu

Percentuálny podiel kg

srnčia

541,00

3,54

32

8%

8%

jelenia

14 917,03

2,75

184

46%

68%

danielia

4 307,50

2,76

144

36%

20%

diviačia

1 981,00

2,09

35

9%

9%

muflonia

48,00

1,32

4

1%

0%

bažantia

2,00

8,00

1

0%

0%

SPOLU

21 796,53

2,49 €

400

100%

100%

Tab: Údaje v tabuľke sú zhrnuté len z reálnych ponúk. Priemerná cena je bez započítania bažantej zveri

podiela ponukanapodiel hmotnosti

zdroj: https://www.polovnickakomora.sk/sk/spk-aktualne/spravy-a-informacie/medialne-vystupy-spk/tlacove-spr...