OPATRENIA OPK LEVICE A OkO SPZ Levice - Koronavírus - COVID 19

Vážení klienti kancelárie OPK Levice a OkO SPZ Levice,
vzhľadom na MIMORIADNU SITUÁCIU, vyhlásenú Vládou SR, OPK a OkO SPZ Levice
prijalo opatrenia pre zmiernenie rizika šírenia pandemickej nákazy, a to :

- Dočasným zrušením úradných hodín a dočasným uzatvorením kancelárie OPK
a OkO SPZ Levice pre osobné vybavovanie žiadostí.
- Prosíme klientov, aby v prípade akýchkoľvek otázok kontaktovali kanceláriu
OPK a OkO SPZ primárne e-mailom (levice@opk.sk), alebo telefonicky na t.č.
0918 166 467 – v čase 08:00-15:00 hod.
- Všetky žiadosti, dokumenty a poštu ,prosíme, zasielať e-mailovou komunikáciou,
poštou alebo vhodením na vyznačené zberné miesto pred kanceláriou OPK a
OkO SPZ Levice
- Prosíme Vás, aby ste rešpektovali zákaz vstupu do kancelárie OPK a OkO SPZ
Levice a odovzdávanie dokumentov do zberného miesta kancelárie OPK a OkO
SPZ levice

Prosíme, aby ste v žiadnom prípade nekontaktovali osobne kanceláriu :

 Ak ste v posledných 2 týždňoch navštívili, respektíve sa vrátili z krajiny mimo územia
SR
 Ak ste boli v kontakte s osobou, ktorá sa vrátila zo zahraničia - mimo územia SR
 Ak ste v karanténe, alebo žijete v jednej domácnosti s osobou, ktorá je v karanténe
 Ak sa necítite zdravotne v poriadku a máte príznaky chrípky - ak máte respiračný
problém, zvýšenú teplotu alebo iné príznaky vírusového ochorenia (pozn. nádcha,
kašeľ, horúčka...)

Za dodržiavanie uvedených pokynov Vám ďakujeme!