Poľovné lístky

Potrebné dokumenty pre vydanie - predĺženie PL občanov SR

1. vypísanú a podpísanú žiadosť,

2. 2x foto 3x3.5 cm (1x na PL, 1x na žiadosť)

3. súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov a oboznámenie

4. potvrdenie o poistení ( ak nie ste členom OkO SPZ Levice )

5. občiansky preukaz

6. poplatok za PL

7. starý PL

8. členský preukaz SPZ ( len ak ste členom OkO SPZ Levice ) // členskú prihlášku do OkO SPZ, ak máte záujem stať sa členom ( nájdete v sekcii dokumenty na stiahnutie)

 

Žiadosti na stiahnutie:

Občania SR


Cudzinci

Potrebné dokumenty pre vydanie - predĺženie PL cudzinci

1) Žiadosti o vydanie poľovného lístka pre cudzinca
2) Doklad totožnosti (pas, alebo občiansky preukaz) - platný
3) Poľovný lístok zo zahraničia, s vyznačenou platnosťou 
4) Sprostredkovateľ - žiadosť o Poľovný lístok pre cudzinca - ak za cudzinca žiada o poľovný lístok niekto iný (sprostredkovateľ), je potrebné aby tento sprostredkovateľ vyplnil túto žiadosť vo svojom mene.


Sekundárne linky a ostatné dokumenty na stiahnutie nájde aj na:


Poplatky

Poplatky za predĺženie poľovného lístka (žiadosť predložená do 30.11.20xx)

-       ročného                  5 €

-       5-ročného              20 €

-       10-ročného            40 €

Poplatky za vydanie poľovného lístka (žiadosť predložená od 01.12.20xx)

-        ročného                10 €

-        5-ročného             40 €

-       10-ročného            80 €

Poplatky za vydanie poľovného lístka (bez ohľadu na dátum predloženia žiadosti)

-     nad 62 rokov    40 € (platnosť PL na dobu neurčitú, členské príspevky je ale nutné platiť si vopred každý rok po dobu platnosti PL)

-       študentské          30 € (na obdobie riadneho štúdia SOŠ alebo VŠ, kde je poľovníctvo povinným alebo voliteľným vyučovacím predmetom)


Členské príspevky           OkO SPZ                                                           

                              (aj s úrazovým poistením)                       

1 rok                                      22 €                                                                    

5 rokov                                 110 €                                                                    

10 rokov                               220 €