S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme,

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že z našich radov dňa 9.3.2021, navždy odišiel náš priateľ, poľovník

Ing. Dušan Mošať.

Bol dlhoročným členom výboru OkO SPZ a taktiež predsedom Obvodnej poľovníckej komory v Partizánskom.

 Česť jeho pamiatke!